Juuniorliikme avaldus

 
   
 
NIITVÄLJA RATSASPORDIKLUBI
 
AVALDUS
 
Soovin astuda MTÜ Niitvälja Ratsaspordiklubi Juuniorliikmeks. 
Juuniorliikme Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
Olen tutvunud klubi kodukorra ja isikuandmete töötlemise tingimustega. Olen nõus tasuma juhatuse poolt määratud liikmemaksu.
Lapsevanema  Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
 Kuupäev:                                                          Allkiri:
 
Avaldus palun saata võimalusel e-mailile: agnes.kutsar@gmail.com
 
 
 
»
Juunorliikme avaldus

 
NRK Ratsaspordiklubi
 
Kodukord
Isikuandmete töötlemise tingimused
Lihtliikme avaldus
Noorliikme avaldus
Juuniorliikme avaldus
 

   Niitvälja Ratsakool OÜ, Niitvälja 76603 Keila vald Harju maakond     
 
Soodne koduleht